top of page

Hva inkluderer vår samarbeidspartner AutoConcept sine garantier for biler?

Deres standardprodukter kommer i nivåene Gull, Sølv, Bronse og Base. Under kan du lese hvilke komponenter som omfattes i produktene deres.

Deres garantiprodukter gjelder plutselige og uforutsette skader som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på et komponent som ikke inngår i garantibeviset dekkes ikke. Følgeskader forårsaket av et komponent som inngår i garantibeviset, dekkes heller ikke. Andre ting som ikke dekkes er for eksempel høyt oljeforbruk eller slitasje.

Garantiene gjelder ikke for skade som er oppstått før kjøretøyet er solgt. Det dekkes kun skade som er oppstått etter at kjøretøyet er solgt. For at din garanti skal være gyldig, må alle servicer som skal utføres være gjort innenfor fristen.

Forsikre deg om at verkstedet kontakter AutoConcept ved skade. Reparasjoner som startes før godkjent skadesvar betales av kjøretøyets eier.

bottom of page